صفحه اصلی / پروژه ها

پروژه ها

موزه آبگینه

موزه آبگینه محصول سال ۱۳۹۵         شرکت تندیس تولید کننده انواع ملزوامات اداری و بایگانی برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرامی شرکت و یا در اینستاگرام عضو شوید. بازدیدها: ۳۸۶

مشاهده بیشتر »

شرکت نفت خزر

قفسه بایگانی ریلی

شرکت نفت خزر محصول سال ۱۳۹۶     شرکت تندی بزرگترین تولید کننده لوازم اداری در سراسر کشور برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرامی شرکت و یا اینستاگرام عضو شوید. بازدیدها: ۳۶۶

مشاهده بیشتر »

شرکت تهران جنوب

قفسه بایگانی ریلی

پروژه شرکت تهران جنوب ، محل پروژه اهواز محصول ۱۳۹۲   شرکت تندیس بزرگترین تولید کننده لوازم اداری در ایران برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرامی شرکت ویا اینستاگرام عضو شوید . بازدیدها: ۲۲۱

مشاهده بیشتر »

داروخانه دارالتوحید

قفسه بایگانی ریلی

داروخانه دار التوحید محصول سال ۱۳۹۱     شرکت تندیس تولید کننده انواع ملزومات اداری و بایگانی برای دریافت مطالب و عکسهای جدید در کانال تلگرامی شرکت و یا اینستاگرام عضو شوید. بازدیدها: ۵۲۵

مشاهده بیشتر »

جهاد نصر سیرجان

قفسه بایگانی ریلی

جهاد نصر سیرجان جهاد نصر سیرجان محصول ۱۳۹۱       شرکت تندیس تولید کننده انواع ملزومات اداری وبایگانی راستی برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرامی و یا اینستاگرام عضو شوید. بازدیدها: ۲۷

مشاهده بیشتر »

کتابخانه مجلس شورای اسلامی ( بهارستان )

کتابخانه مجلس شورای اسلامی ( بهارستان ) کتابخانه مجلس شورای اسلامی ( بهارستان ) محصول سال ۱۳۸۹     شرکت تندیس تولید کننده انواع ملزومات اداری وبایگانی برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرامی شرکت و یا اینستاگرام عضو شوید. بازدیدها: ۳۸۶

مشاهده بیشتر »